...
สิบสาม ตุลาคม คราปีกลาย
ไทยทั้งหลาย นํ้าตาริน ทุกถิ่นที่
ถวิลถึง บาทบงสุ์ องค์ภูมี
จวบวันนี้ ยังหวนไห้ ในกระมล
...
งามแสงเทียน เล่มน้อย ในยามคํ่า
ยังจดจำ คำหวาน เคล้าสายฝน
แสนคำนึง ถึงพระมหามงคล
แสงเดือนดล ศุกร์สัญลักษณ์ รักคืนเรือน
...
เมื่อโสมส่อง เตือนใจ ให้ยิ้มสู้
แว่วเพลงรัก ยังก้องอยู่ มิคลายเคลื่อน
โอ้อาทิตย์อับแสง แลงไร้เดือน
ลมหนาวพัดมาเยือน เย็นจับใจ
...
สิบสาม ตุลาคม คราปีนี้
ทุกถิ่นที่ ไทยทั้งหลาย ยังหวนไห้
เห็นผืนดิน ถวิลถึง พระทรงชัย
ธ วิวัฒน์ แกล้งดินไว้ เพื่อผองชน
...
เห็นสายนํ้า รินไหล สุขสมบูรณ์
ธ เกื้อกูล ชลประทาน และสายฝน
เห็นพืชพรรณ ร่มรื่น ชื่นกมล
ธ รินรัก พูนผล งามตระการ
...
อีกประมงและเรื่องปศุสัตว์
ธ ทรงพัฒนา ถ้วนทุกด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ธ ทรงงาน
ปวงประชาเปี่ยมสุขศานติ์ทุกคืนวัน
...
แลไปทั่ว ถิ่นไทย คิดถึงนัก
สุดจะหัก ใจเศร้า สร่างโศกศัลย์
ทุกศิลป์ศาสตร์ อดุลย์ค่า สารพัน
ธ บำรุง ครบครัน คู่ธานี
...
สิบสาม ตุลาคม คราปีไหน
ธ สถิต ในฤทัย ไทยทุกที่
คือภาพจำ ยํ้ามั่น ในฤดี
เทิดพระเกียรติ พระภูมี "ภูมิพล"
...

ขอน้อมถวายบังคมพระบรมศพด้วยความจงรักภักดี
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม