Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 
กลับหน้ารวมกิจกรรม
    งานเทศน์มหาชาติ "เวสสันดรชาดก"
       เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี การสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1-3 เมษายน 2562
       วันที่ 3 กัณฑ์ "มัทรี" / กัณฑ์ "สักกบรรพ" / กัณฑ์ "มหาราช" / กัณฑ์ "ฉกษัตริย์" /กัณฑ์ "นครกัณฑ์" /
       สรุปอานิสงส์ แห่งการฟังเทศน์มหาชาติ

       (3/4/2562)
    1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24
enlarge picture Click ที่รูปเพื่อขยาย
    1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24
enlarge picture Click ที่รูปเพื่อขยาย
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742