Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
เกี่ยวกับโรงเรียน โครงสร้าง หน่วยงาน/ศูนย์ ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรม ผู้มาเยือน Site Map ติดต่อโรงเรียน
โปรดติดตามข่าวสารทาง
ของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น
    หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-218-2742 ในวันและเวลาราชการ
รายงานประจำปี 2555
อาจารย์และผู้สนใจ สามารถหาอ่านได้ที่
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558)
(ปก) l ส่วนบทนำ สารบัญ l ส่วนที่ 1 l ส่วนที่ 2 l ส่วนที่ 3 l ภาคผนวก
(สามารถติดตามอ่านได้ที่ห้องสมุด)
อ่านข่าวทั้งหมด >>  
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
กิจกรรมด้านวิชาการ
/ บริการวิชาการ (2556)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ปีการศึกษา 2556
โครงการน้ำใจสาธิตจุฬาฯ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(2/03/57)
ผอ.มอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนช่วยงานสหกรณ์โรงเรียน
(25/02/57)
กิจกรรม
ความภูมิใจของสาธิตจุฬาฯ
(7/02/57)
โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัยฯ
ป.5 ไปบ้านบางแค 2
(24/02/57)
คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
(รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ), กรรมสภานักเรียน
เป็นตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร
นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ไปบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์
ที่ประสบภัยพายุไต้ฝุ่น "ไห่เยี่ยน"
จำนวน 380,000 บาท
ณ สถานเอกอัครราชฑูตฟิลิปปินส์
ประจำประเทศไทย
โดยมีนางจอสลิน เอส บาทูน-การ์เซีย
เอกอัครราชฑูตฟิลิปปินส์
ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ
และรับมอบเงินบริจาคครั้งนี้
(28/01/57)
กิจกรรมกีฬาสีภาคบ่าย
(10/01/57)
พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่
แก่นักกีฬาโรงเรียน
(10/01/57)
กิจกรรมกีฬาสีภาคเช้า
(10/01/57)
โครงการ 55 ปีสาธิตจุฬาฯ - การไฟฟ้านครหลวง ร่วมใจปลูกป่า
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ
ป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง
(6/12/56)
กิจกรรมทั่วไป
ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมก่อนปิดเทอมอนุบาล
(7/03/57)
กิจกรรมอำลาและปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้น ป.6
(6/03/57)
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ (ส่วนพิธีการ)
(27/12/56)
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ (ส่วนการแสดงและซุ้มเกม) (27/12/56)
กิจกรรมกีฬาสี วันคริสมาสต์
และงานเลี้ยงปีใหม่ระดับอนุบาล
(25/12/56)
วอล์คแรลลี่ 55 ปีสาธิตจุฬาฯ มุ่งสู่จามจุรีเกมส์
(15/12/56)
การแข่งขันปอมปอม
เชียร์ลีดเดอร์ ปี2
(29/11/56)
โชว์ตัวนักกีฬาที่ไปร่วมแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 38
กับผลงาน 21 เหรียญทอง
17 เหรียญเงิน 30 เหรียญทองแดง
2 โล่รางวัล นักกีฬาดีเด่น 5 ชนิดกีฬา
(หมากล้อม, หมากฮอส,
แบดมินตัน ชาย, แฮนด์บอล,
ว่ายน้ำ 7 ปีหญิง 9 ปีหญิง)
(05/11/56)
top
  จำนวนผู้เข้าชม
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742
j